Ποια είναι η TaxManagement 

Η TaxManagement είναι η μεγαλύτερη και η μοναδική εταιρία, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στη χώρα της Βουλγαρίας και όχι μόνο, αφού σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει δημιουργήσει επαφές και πελάτες σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Ποιότητα Υπηρεσιών

Η TaxManagement είναι η μεγαλύτερη και η μοναδική εταιρία, η οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις & υπηρεσίες για την ανάπτυξη νέων εμπορικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων στη χώρα της Βουλγαρίας, μειώνοντας νόμιμα την φορολογία εισοδήματος, αφού η Βουλγαρία είναι επίσημο κράτος μέλος της Ε.Ε. και ως εκ τούτου οι εταιρίες πού έχουν νομική έδρα στην Βουλγαρία και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό δεν είναι εξωχώριες (OffShore). Οι επιχειρήσεις απολαμβάνουν ευνοϊκής κρατικής υποστήριξης, σύγχρονου φορολογικού πλαισίου (με χαμηλούς συντελεστές φορολογίας εισοδήματος).

Υψηλή Ποιότητα . Η TaxManagement παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τη σύσταση νέων εταιριών, την καταχώρηση στο Μητρώο BULSTATκαι στον Εθνικό Οργανισμό Εσόδων, τη λογιστική παρακολούθηση σύμφωνα με την Βουλγαρική Νομοθεσία, τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, τη μετοχική χρηματοδότηση, την προετοιμασία και εισαγωγή στο Βουλγαρικό Χρηματιστήριο, την τραπεζική και ασφαλιστική  κάλυψη, τη νομική κάλυψη, την ανεύρεση εργατικού δυναμικού, τις εταιρικές συγχωνεύσεις, τις εξαγορές, τις μετατροπές καθώς και τη χρηματοδότηση μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών. 

Η TaxManagement αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών (επιμελητήρια, αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες ) έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες της μια απρόσκοπτη, άνετη, έγκυρη και έγκαιρη καταγραφή των υπηρεσιών με εμπρόθεσμη συντήρηση των επιχειρήσεων.

Γιατί να επιλέξω την TaxManagement?

  • τεχνογνωσία;
  • εμπειρία;
  • αξιοπιστία;
  • εχεμύθεια;
  • ευελιξία & ταχύτητα;
  • νομική κατοχύρωση.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την TaxManagement είναι πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας, και σύμφωνα τόσο με το Ελληνικό Εμπορικό Δίκαιο όσο και με το Βουλγαρικό και βεβαίως με την Ελληνική και Βουλγαρική Φορολογική Νομοθεσία.

Υψηλού Επιπέδου Υπηρεσίες πάντα στα πλαίσια της νομιμότητας και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο.
C.E.O.

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ