1998

Ίδρυση της εταιρίας

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα παρέχουμε την υπηρεσία του Διεθνούς Φορολογικού Σχεδιασμού ενώ ταυτόχρονα δημιουργούμε επαφές και ξεκινάμε την δημιουγία δικτύου συνεργατών στον κλάδο των Συμβούλων Επιχειρήσεων.
2004

Μετεγκατάσταση

Μετεγκατάσταση της εταιρίας στην Σόφια, Βουλγαρία σε ιδιόκτητα κτίρια 500 τ.μ.
2007

Mushroom Creative Studio

Ίδρυση της πρώτης θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών Cloud, Internet και custom WEB εφαρμογών.

2011

Smart Network

Ίδρυση της δεύτερης θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου, με αντικείμενο την παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Δικτυακών Υποδομών και Cloud υπηρεσιών.

2012

TM Law

Ίδρυση της τρίτης θυγατρικής εταιρίας του Oμίλου, με σκοπό την παροχή Επιχειρησιακών Νομικών Συμβουλών στην Ν. Ευρώπη.
ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα !!!

Σήμερα διαθέτουμε το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία.

Μερικοί από τους πελάτες μας...

Η TaxManagement δεν έχει σαν στόχο να προτρέψει τους Έλληνες επενδυτές & επιχειρηματίες να μεταφερθούν επιχειρηματικά εκτός Ελλάδος και ούτε τους προτείνει κάτι τέτοιο. Η TaxManagement έχει σαν μοναδικό στόχο την ενημέρωση όσων επιθυμούν να έχουν δραστηριότητα και εκτός Ελλάδος, μέσα στα πλαίσια της επιχειρηματικής τους πολιτικής, ή/και αυτούς που ήδη δραστηριοποιούνται εκτός Ελλάδος και θέλουν έγκυρη, έγκαιρη, άμεση και νομικά κατοχυρωμένη υποστήριξη.

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ