ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 2018 

 

Αργίες Βουλγαρίας 2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ιανουαρίος 1η New Year's Day
Μάρτιος 3η Liberation Day Holiday
Μάρτιος 5η Liberation Day Holiday
Απρίλιος 6η Orthodox Good Friday
Απρίλιος 7η Οτηοδοχ Holy Saturday
Απρίλιος 8η Orthodox Easter Sunday
Απρίλιος 9η Orthodox Easter Monday
Μάϊος 1η Labor Day
Μάϊος 6η St Georges Day / Army Day
Μάϊος 7η St Georges Day Holiday
Μάϊος 24η Culture and Literacy Day
Σεπτέμβριος 6η Unification Day
Σεπτέμβριος 22η Independence Day Holiday
Νοέμβριος 1η National Revival Day
Δεκέμβριος 24η
Christmas Eve
Δεκέμβριος 25η
Christmas Day
Δεκέμβριος 26η Second Day of Christmas
ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ