Λογιστική Παρακολούθηση Εταιρίας στη Βουλγαρία 

TaxAccount & Filing

Η TaxManagement με την υπηρεσία TaxAccount & Filing έχει ως στόχο να προσφέρει στον πελάτη της μια ολοκληρωμένη λύση σχετικά με τη λογιστική παρακολούθηση της I.B.C. εταιρίας του στη Βουλγαρία και όχι μόνο. Σύμφωνα με τη Βουλγαρική Φορολογική Νομοθεσία, η κατοχή (ιδιοκτησία) μιας Βουλγαρικής εταιρίας (Α.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ.) δημιουργεί ειδικές λογιστικές ανάγκες.

Συμβόλαιο Ανάληψης Ευθυνών......Με Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Η TaxManagement αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση και την εμπρόθεσμη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών και ενεργειών (υποβολή εκθέσεων, περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., ετήσιους ισολογισμούς, φορολογικές δηλώσεις, κλπ.). Επιπροσθέτως αναφέρετε ότι προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως ο πελάτης της για το ακριβές χρονοδιάγραμμα διενέργειας όλων των προβλεπόμενων από τον νόμο διαδικασιών παραδίδει στους πελάτες της πλήρη Φορολογικό Ημερολόγιο σύμφωνα με τη Βουλγαρική Φορολογική Νομοθεσία, ενώ παράλληλα ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη όλων των υποθέσεων του.

...συνεχείς ενημέρωση με SMS και Email

Η TaxManagement ειδικά για τους πελάτες της έχει αναπτύξη ειδική Online πλατφόρμα Τιμολόγησης και Λογιστικής Παρακολούθησης, μέσα από την οποία οι πελάτες της μπορούν να εκδώσουν ΑΜΕΣΑ και από οπουδήποτε τα παραστατικά πώλησης, να καταχωρήσουν τα έξοδα και φυσικά να πάρουν κάθε είδους αναφορά ( report ). 

Online Τιμολόγηση & Λογιστική ΠαρακολούθησηΗ πρόσβαση μπορεί να γίνει μέσο ενός οποιουδηποτε περιηγητή ( Firefox, Internet Explorer, Chrome κλπ.), απο οποιαδήποτε Smartphone ή Tablet τα οποία έχουν iOS ή Android. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

 

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ