Διαχείριση Επαγγελματικών Ακινήτων και Ακίνητης Περιουσίας 

TaxEstate

Η TaxManagement προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, έχοντας ως στόχο, να ολοκληρώσετε την επένδυση σας στη Βουλγαρία καθώς σύμφωνα με το Βουλγαρικό Σύνταγμα και τη Βουλγαρική Νομοθεσία, οι αλλοδαποί ως φυσικά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν τίτλο ιδιοκτησίας μόνο για τα κτίρια αλλά όχι για τη γη ή το οικόπεδο. Με την ίδρυση και τη λειτουργία νομικών προσώπων στη Βουλγαρία, πέρα από τα φορολογικά οφέλη και πλεονεκτήματα, αποκτάται αυτόματα το δικαίωμα αγοράς, διαχείρισης και διάθεσης ακινήτων μεγάλης αξίας.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Βουλγαρική Νομοθεσία τα νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων με αλλοδαπούς ιδιοκτήτες) έχουν το δικαίωμα ιδιοκτησίας Βουλγαρικής γης.

επενδύστε και κερδίστε...

Η TaxManagement με την υπηρεσία TaxEstate έχοντας ως στόχο να προσφέρει στους πελάτες της μια έγκυρη, έγκαιρη και νομικά κατοχυρωμένη λύση, προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η επενδυτική κίνηση, αναλαμβάνει να οργανώσει και να διεκπεραιώσει όλες τις απαραίτητες από το νόμο διαδικασίες στους αρμόδιους κρατικούς φορείς και υπηρεσίες παρέχοντας ταυτόχρονα νομική κάλυψη σε όλα τα επίπεδα και στάδια μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ