Συστήματα Διαχείρισης ISO, με την Εγγύηση της TaxManagement  

TaxISO

Με δεδομένο ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ένταση και την ευρύτητα του ανταγωνισμού, την ταχύτητα και το χαμηλό κόστος διάθεσης πληροφοριών, τις αυξημένες απαιτήσεις των πελατών και τις συνέπειες της ύφεσης, η TaxManagement με την υπηρεσία TaxISO έχει ως μοναδικό στόχο να καλύψει την απαίτηση της σύγχρονης επιχειρηματικής αγοράς για τη διερεύνηση των συστημάτων οργάνωσης της λειτουργίας και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών & προϊόντων και να προσφέρει στους πελάτες της συστήματα διαχείρισης βασισμένα σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα..

Η εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης με βάση διεθνή πρότυπα προσφέρει στις επιχειρήσεις τα παρακάτω πλεονεκτήματα::

  • μείωση του λειτουργικού τους κόστους.
  • βελτίωση της εξυπηρέτησής τους μέσα από τις υπηρεσίες εξειδικευμένου συμβούλου.
  • αποδέσμευση χρόνου των στελεχών τους που μπορεί να αξιοποιηθεί πιο αποδοτικά στις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης.
  • ευελιξία στην ικανοποίηση των μεταβολών της ζήτησης προϊόντων & υπηρεσιών από τους πελάτες.
  • μειωμένη έκθεση σε προβληματικές καταστάσεις.

...κάντε την διαφορά τώρα και διαφοροποιηθείτε

Το τμήμα συστημάτων ποιότητας της TaxManagement έχει στελέχη με πολυετή εμπειρία στη λειτουργία και εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης και μπορεί να μελετήσει, εγκαταστήσει και να υποστηρίξει κατά την πιστοποίηση από τον αρμόδιο φορέα τα παρακάτω συστήματα:

Συστήματα Διαχείρισης
ISO9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO14001 Συστήματα Περιβαλλοντική Διαχείρισης
ISO22000 Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
ISO20000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών IT
ISO27000 Συστήματα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών
(Information Security Management Systems)
OHSAS18001 Σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
ΕΛΟΤ 1801 Σύστημα διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
ΕΛΟΤ1429 Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας
ΕΛΟΤ1435 Υπηρεσίες Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους
ISO17025 Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ