Συγκριτικός Πίνακας Πακέτων Σύστασης Νέας Εταιρίας στη Βουλγαρία 

Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις διαφορές των πακέτων σύστασης νέας εταιρίας στη Βουλγαρία.
Όλα τα πακέτα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και προσφέρονται πάντα με την Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων της TaxManagement.

 

η επιλογή δική σας...

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ OnLine ΠΑΚΕΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ ΠΑΚΕΤΟ ΑΜΕΣΟ ΠΑΚΕΤΟ
Εγγραφή Εταιρίας tick mark yes tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
UIK Number Issue tick mark yes tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Διεύθυνση Εγγραφής Εταιρίας tick mark yes tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Ιδρυτικός Τραπεζικός Λογαριασμός tick mark yes tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Σφραγίδα Εταιρίας tick mark yes tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Υποστήριξη με Email tick mark yes tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Ιδρυτικά Έγγραφα σε BG  tick mark yes tick mark yes Not Included Not Included
Ιδρυτικά Έγγραφα σε BG - EN Not Included Not Included  tick mark yes tick mark yes
Όψεως Εταιρίας Not Included tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
E-banking Not Included tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Διεθνής Εταιρική Χρεωστική Κάρτα Not Included tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ ( VIES )  Not Included tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Ηλεκτρονική Φορολογική Υπογραφή (ETS) Not Included tick mark yes  tick mark yes tick mark yes
Υποστήριξη Τηλεφωνική Not Included Not Included  tick mark yes tick mark yes
Άμεση Δυνατότητα Έκδ. Παραστατικών Not Included Not Included  Not Included tick mark yes
Φυσική Παρουσία στη Βουλγαρία *  tick mark yes tick mark yes Not Included Not Included
  OnLine Αίτηση

OnLine Αίτηση

 Επικοινωνία

Επικοινωνία

 * Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη στην Βουλγαρία για την ολοκλήρωση ΟΛΩΝ των διαδικασιών.

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ