Διεθνής Φορολογικές Συμβουλές για την Βελτιστοποίηση των Φόρων 

TaxOptimization

Η TaxManagement με την υπηρεσία TaxOptimization και έχοντας σαν μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση της καθαρής απόδοσης των επενδύσεων και των λειτουργικών κερδών των πελατών της, προσφέρει λύσεις που βασίζονται σε ορθολογικό φορολογικό σχεδιασμό συνδυάζοντας και αξιοποιώντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα των διαφόρων χωρών σε όλο τον κόσμο καθώς και τις συμβάσεις περί αποφυγής διπλής φορολογίας.

Ο διεθνής φορολογικός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την καλύτερη απόδοση φόρου αφού με τη παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η δραστηριοποίηση του εμπορίου και οι επενδύσεις αυξάνονται καθώς η κίνηση του κεφαλαίου γίνεται πιο εύκολη και τα εμπόδια στις ξένες επενδύσεις εξαφανίζονται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές επεκτείνονται σημαντικά λόγω της κατάργησης των εμποδίων στις παγκόσμιες αγορές.Oι επενδυτές και οι επιχειρηματίες ιδρύουν Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων (I.B.C.) με σκοπό την διατήρηση των συμμετοχών τους σε όλο τον κόσμο και διεξάγουν τις εμπορικές τους δραστηριότητες, σε περιοχές με χαμηλό φορολογικό συντελεστή οι οποίες τους επιτρέπουν να μεγιστοποιήσουν τις επενδύσεις τους και τους βοηθά ώστε να επιτυγχάνουν αποτελεσματική επιστροφή φόρου επί των κερδών.

με Εγγύηση Νομικής & Φορολογικής Κάλυψης...

Η TaxManagement με την πολυετή εμπειρία της έχει τη δυνατότητα να παρέχει συμβουλές και να βοηθήσει τους πελάτες στη δημιουργία των βέλτιστων φορολογικών δομών για την επίτευξη των στόχων τους αφού τα στελέχη της TaxManagement είναι επαγγελματίες με εμπειρία και επαγγελματικό υπόβαθρο τόσο στο λογιστικό όσο και στο συμβουλευτικό, νομικό και φορολογικό τομέα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ