Υπηρεσίες Εμπιστευτικότητας και Ανωνυμίας 

TaxTrustee

Η TaxManagement με την υπηρεσία TaxTrustee παρέχει στους πελάτες της, την δυνατότητα πλήρους ανωνυμίας στην περίπτωση που ο μέτοχος / μέτοχοι επιθυμούν να μην δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία τους.

Με πλήρη νομική και φορολογική κάλυψη οι πραγματικοί μέτοχοι κρατούν τις μετοχές μέσα από συμφωνίες καταπιστεύματος, και έτσι τα ονόματα των πραγματικών μετόχων δεν χρειάζεται να γνωστοποιηθούν δημοσίως.

100% εγγυημένη ανωνυμία...

Η TaxManagement μπορεί να σας παρέχουμε την υπηρεσία σε όποια από τις 2 παρακάτω κατηγορίες θελήσετε :

  • Ανωνυμία Μετόχων
  • Ανωνυμία Διευθυντών / Διαχειριστών

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΚΥΛΙΣΗ ΠΑΝΩ